Begroting 2020

Totaaloverzicht 2020-2023

 Totaaloverzicht 2020-2023

Bedragen * € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dienstverlening en organisatie

7.700

-4.949

2.751

7.695

-5.203

2.492

7.690

-5.102

2.588

7.685

-5.051

2.634

Samen leven en ondersteunen

2.007

-49.699

-47.692

2.024

-49.073

-47.049

2.057

-49.162

-47.105

2.039

-49.599

-47.560

Wonen, werken en recreëren

13.561

-31.996

-18.435

13.564

-31.686

-18.122

13.575

-31.313

-17.738

13.613

-31.298

-17.685

Algemene dekkingsmiddelen

72.300

-

72.300

72.535

-

72.535

72.927

-

72.927

73.834

-

73.834

Overhead

899

-12.809

-11.910

893

-12.344

-11.451

893

-12.676

-11.783

893

-12.752

-11.859

Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten

96.467

-99.453

-2.986

96.711

-98.306

-1.595

97.142

-98.253

-1.111

98.064

-98.700

-636

Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

Dienstverlening en organisatie

388

-32

356

80

-32

49

30

-32

-2

30

-32

-2

Samen leven en ondersteunen

355

-

355

110

-

110

-

-

-

-

-

-

Wonen, werken en recreëren

2.435

-10

2.425

1.338

-10

1.328

935

-10

925

721

-10

711

Saldo reserves

3.178

-42

3.136

1.528

-42

1.487

965

-42

923

751

-42

709

Begrotingsresultaat

99.645

-99.495

150

98.239

-98.348

-108

98.107

-98.295

-188

98.815

-98.742

73

ga terug