Begroting 2020

In deze begroting presenteren we de doelen voor de gemeente in 2020. Daarnaast laten we de stand van zaken van ons huishoudboekje zien. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting lichten we gemaakte keuzes toe.

  • Totaaloverzicht: Inkomsten schaal x € 1.000

    € 99.645

    100,0 %

  • Totaaloverzicht: Uitgaven schaal x € 1.000

    € 99.495

    100,0 %