Begroting 2020

Lokale heffingen

 Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. We gaan in deze paragraaf in op de lokale heffingen en lichten het kwijtscheldingsbeleid toe.

Bij vaststelling van de Kaderbrief 2020 besloot de Raad dat:

  • een stijging van 1,4% wordt toegepast op de belastingopbrengsten.
  • voorstellen voor het verhogen van tarieven van heffingen doen we alleen vanuit kostendekkendheid. Daarbij houden we de kosten zo laag en doelmatig mogelijk.
  • een tarief is kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90 en 95%. Voor een aantal producten heeft de raad besloten om geen kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het gaat om de volgende producten;
    - gehandicaptenparkeerkaart;
    - evenementen;
    - niet-commerciële horecavergunning.

We leggen de raad in november 2019 ons voorstel tot verhoging van de tarieven 2020 voor.

ga terug