Begroting 2020

Nieuw beleid 2020-2023

 Nieuw beleid 2020-2023

Bedragen * € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

Dienstverlening en organisatie

Vervolg basis op orde

1. Informatiemanagement

-80

-80

-80

-80

2. Afdelingshoofd

-101

-101

-101

-101

3. Onderhoud applicatie burgerzaken

-24

-24

-24

-24

4. Veilig werken

-10

-10

-10

-10

5. Contributies en lidmaatschappen

-15

-15

-15

-15

Ambities

6. Pact van Westfriesland

-45

-45

-45

-45

Samen leven en ondersteuning

Vervolg basis op orde

7. Sociaal domein

-1.206

-913

-912

-945

8. Integraal Huisvestingsplan

-

-

-6

-8

9. Datamanagement sociaal domein

-10

-10

-10

-10

10. Regatta Medemblik

-

-

-

-

11. Wmo en jeugd

-90

-90

-90

-90

12. Visie voorzieningen

-

-

-

-

Ambities

13. BTW compensatie sport

-40

-40

-40

-40

14. Cultuurnota scenario 3

-30

-30

-30

-30

15. Participatie

-25

-25

-25

-25

16. Leefbaarheid

-10

-10

-10

-10

17. Erfgoed

-25

-25

-25

-25

18. Bibliotheekwerk

-25

-25

-25

-25

19. Behoud gymzaal aan de Sportlaan in Wognum

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

20. Tweede sporthal Wognum

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21. Blaashal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Wonen, werken en recreëren

Vervolg basis op orde

22. Vervolg basisregistraties

-90

-90

-90

-90

23. Omgevingswet

-370

-

-

-

24. Handhaving en veiligheid

-75

-79

-79

-79

25. Project actualiseren gebruiksvergunningen

-203

-203

-102

-

26. Projectleider openbare ruimte

-80

-80

-80

-80

27. Vastgoed en basisadministratie adressen en gebouwen

-113

-113

-113

-113

28. Woningbouw

-160

-140

-120

-80

29. Vergunningverlening

-120

-

-

-

30. Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

-80

-80

-

-

Ambities

31. Toezicht afval

-

-

-

-

32. Uitvoering verblijfsrecreatie

-75

-75

-

-

33. Openbare verlichting

-12

-12

-12

-12

34. Afschrijvingslast investeringen openbare ruimte

-

-42

-100

-243

35. Ontsluiting Overspoor A7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

36. Westlands model

-168

-168

-50

-50

37. Agenda Ijsselmeergebied

-25

-25

-25

-

38. Huisvesting buitenlandse werknemers

-50

-

-

-

Totaal nieuw beleid

-3.357

-2.550

-2.219

-2.230

Incidenteel

-1.041

-501

-127

-

Onttrekking algemene reserve incidentele aanvragen

1.041

501

127

-

Structureel

-2.316

-2.049

-2.092

-2.230

Programmabegroting 2020 - 2023

-320

-572

-652

-491

ga terug