Begroting 2020

Taakvelden 2020-2023

Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.