Begroting 2020

Investeringen 2020

 Investeringen 2020

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

Bedragen *€ 1.000,-

2020

Dienstverlening en organisatie

Vervanging ICT

-50

Huis van Medemblik ICT

-294

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

-344

Samen leven en ondersteuning

Basisschool Maria Bernadette

-52

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-52

Wonen, werken en recreëren

Riolering

-2.234

Vervanging materieel openbaar groen

-150

Herinrichten Dokter de Vriesstraat - Benningbroek

-286

Vervanging damwand Brakesloot - Medemblik

-110

Vervanging damwand Bakkerstraat - Andijk

-160

Reconstructie Gedempt Achterom - Medemblik (voorbereidingskrediet)

-100

Opwaarderen Beldersweg - Andijk

-165

Herinrichten Pieter-Wariuslaan - Midwoud (voorbereidingskrediet)

-50

Verbeteren/veilig kruising Onderdijk

-180

Fietspad naar AC de Graafweg (voorbereidingskrediet)

-50

Uitbreiden 30 km zone Kleingouw - Andijk (voorbereidingskrediet)

-70

Reconstructie De Zoutman - Oostwoud

-360

Herinrichting fietspad Zwaagdijk-Oost

-180

Renovatie Westerhavensluis en brug - Medemblik

-450

Uitbreiding wagenpark handhaving

-30

Subtotaal Wonen, werken en recreëren

-4.575

-4.971

ga terug