Begroting 2020

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een organisatie waar de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang in heeft. Het aangaan van zo een belang vloeit altijd voort uit het publieke belang. Verbonden partijen voeren dan ook een publieke taak voor ons uit. In een aantal gevallen heeft het Rijk zelfs verplicht gesteld dat een verbonden partij deze taak voor ons uitvoert.  

Nota verbonden partijen
Op 6 maart 2014 heeft de raad de visie over de verbonden partijen vastgelegd. Dit deed hij bij de vaststelling van de 'Nota Verbonden Partijen '. In deze nota is ook een lijst opgenomen van de verbonden partijen.
De raad stelde op 9 maart 2017 de notitie 'Toezicht op verbonden partijen ' vast. In 2019 is deze notitie verder uitgewerkt.

ga terug