Begroting 2020

Onze thema's

Participatie

Participatie

Met participatie bedoelen we het meedenken en meepraten van betrokken inwoners over onze gezamenlijke plannen voor de toekomst. Om die betrokkenheid nog verder te stimuleren nodigen we u uit om in uw leefomgeving taken en verantwoordelijkheden op u te nemen.
Deze verschuiving van verantwoording vraagt van ons om van ‘buiten naar binnen’ te denken en te werken. Van ‘buiten naar binnen’ betekent dat wat u wilt de basis is voor wat wij doen. Het initiatief ligt dus steeds minder bij de gemeente. Wij nemen een regisserende, stimulerende en faciliterende rol op ons.