Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Overig

 Overig

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In aanloop op de AVG zetten we in op:

  • het verhogen van bewustwording;
  • het inbedden van nieuwe privacy-instrumenten;
  • het waarborgen van de algemene verwerkingsbeginselen.

Hierdoor is een beheersbare situatie ontstaan waarbij (potentiële) risico’s inzichtelijk zijn.

Op het gebied van privacy werken we met vijf afzonderlijke pijlers, namelijk:

  • beleidsvorming;
  • bewustwording;
  • monitoring;
  • instrumenteren;
  • beveiligen.
ga terug