Begroting 2020

Samen leven en ondersteuning

Wat mag het kosten?

 Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale baten

10.555

9.475

10.559

10.576

10.609

10.591

Totale lasten

-48.786

-48.974

-49.699

-49.073

-49.162

-49.599

Totaal

-38.231

-39.499

-39.140

-38.497

-38.553

-39.008

Voor de analyse van de verschillen 2019-2020 verwijzen we u naar de tabel Analyse 2019-2020 . Het overzicht Taakvelden 2020-2023 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.