Begroting 2020

Wonen, werken en recreëren

Wat mag het kosten?

 Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale baten

19.426

14.766

13.561

13.564

13.575

13.613

Totale lasten

-33.173

-31.918

-31.996

-31.686

-31.313

-31.298

Totaal

-13.748

-17.151

-18.435

-18.122

-17.738

-17.685

Voor de analyse van de verschillen 2019-2020 verwijzen we u naar de tabel Analyse 2019-2020 . Het overzicht Taakvelden 2020-2023 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.