Begroting 2020

Wonen, werken en recreëren

Beleidsindicatoren

 Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 3.
De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl . We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. We verwijzen u verder naar www.waarstaatjegemeente.nl . Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Openbare orde en veiligheid

Verwijzingen Halt
(per 10.000 jongeren, 2018)

65

100

Winkeldiefstallen
 (per 1.000 inwoners, 2018)

0,7

0,7

Geweldsmisdrijven
(per 1.000 inwoners, 2018)

3,3

3,1

Diefstallen uit woning
(per 1.000 inwoners, 2018)

2,1

2,0

Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde
(per 1.000 inwoners, 2018)

3,3

3,9

Wonen en bouwen

Gemiddelde WOZ waarde
(€ 1.000, 2018)

221

240

Nieuw gebouwde woningen
(per 1.000 woningen, 2016)

8,7

7,1

Demografische druk
(%, 2019)

77,0

78,6

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
(€, 2019)

712

685

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(€, 2019)

808

760

Economie

Functiemenging (verhouding banen en woningen)
(%, 2018)

51,4

49,8

Vestigingen van bedrijven
(1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2018)

157,6

148,1

Milieubeheer

Omvang huishoudelijk restafval
(kg per inwoner, 2017)

132

niet bekend

Hernieuwbare elektriciteit
(%, 2017)

11,6

niet bekend

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.