Begroting 2020

Dienstverlening en organisatie

Overhead

Overhead

In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Management en managementondersteuning

-1.566

-1.582

-1.670

-1.688

-1.688

-1.688

Personeel en organisatie

-1.393

-1.722

-1.994

-2.009

-2.108

-2.142

Informatie en beheer

-3.845

-4.666

-4.860

-4.342

-4.578

-4.648

Financiën en AO/IC

-1.010

-1.014

-994

-1.004

-1.004

-1.004

Juridische zaken

-573

-684

-648

-655

-655

-655

Communicatie

-532

-397

-413

-417

-417

-417

Inkoop en facilitaire zaken

-683

-612

-672

-678

-678

-678

Huisvesting

-1.173

-698

-659

-657

-655

-626

Totaal overhead

-10.775

-11.375

-11.910

-11.450

-11.783

-11.858

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

ga terug