Begroting 2020

Dienstverlening en organisatie

Wat mag het kosten?

 Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale baten

73.057

74.979

75.525

74.099

73.923

74.611

Totale lasten

-21.079

-18.329

-17.800

-17.589

-17.820

-17.845

Totaal

51.978

56.650

57.725

56.511

56.103

56.766

Voor de analyse van de verschillen 2019-2020 verwijzen we u naar de tabel Analyse 2019-2020 . Het overzicht Taakvelden 2020-2023 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.