Begroting 2020

Dienstverlening en organisatie

Beleidsindicatoren

 Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 1.
De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Met deze landelijke benchmark doen we mee. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we, zo nodig, om onze bedrijfsvoering aan te passen. We lichten dit verder toe in de paragraaf Bedrijfsvoering .

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Gemiddelde deelnemende gemeenten

Formatie
(fte per 1.000 inwoners, 2018)

5,7

7,6

Bezetting
(fte per 1.000 inwoners, 2018)

5,4

7,2

Apparaatskosten
(€ per inwoner, 2018)

584

707

Externe inhuur
(% van totale loonsom, 2018)

15,0

17,5

Overhead
(% van totale lasten, 2020)

11,9

-

Beleidsindicatoren (extra)

Medemblik
in 2018

Doelstelling
in 2020

Tevredenheid inwoners over onze digitale dienstverlening

7,9

8,5

De cijfers van Medemblik zijn van de jaarrekening 2018, gemiddelde deelnemende gemeenten op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2018.
De informatie over de overhead 2020 van vergelijkende gemeenten is nog niet beschikbaar.