Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Indicatoren

 Indicatoren

Op een aantal manieren meten we de kwaliteit van onze bedrijfsvoering:

  • we doen mee met de landelijke benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering (VVB). Met deze benchmark vergelijken we onze bedrijfsvoering met andere overheden. Daaruit halen we onze leerpunten. Ons doel is om het beter te doen dan de benchmark;
  • we meten onze telefonische bereikbaarheid. Niet alleen van het algemene nummer maar ook van de diensten waar het meest over wordt gebeld;
  • we doen tevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening aan de balie;
  • we meten de effectiviteit van onze dienstverlening en klantloyaliteit.

We verwijzen u verder naar de beleidsindicatoren van programma 1. Hier zijn enkele indicatoren uit de VVB opgenomen.

ga terug