Begroting 2020

Actueel begrotingsresultaat 2020-2023

Beginstand

Beginstand

De beginstand van de doorrekening is de stand van de meerjarenbegroting na verwerking van de Lentenota 2019.

ga terug