Begroting 2020

Actueel begrotingsresultaat 2020-2023

Tussentijdse rapportage 2019

Tussentijdse rapportage 2019

12. Structureel effect Zomernota
De raad ontving begin september 2019 de Zomernota 2019. We verwerkten de structurele gevolgen van deze nota in deze begroting.

ga terug