Begroting 2020

Actueel begrotingsresultaat 2020-2023

Overige aanpassingen

Overige aanpassingen

13. Organisatie verkiezingen
We namen budget op voor de geplande verkiezingen in de komende jaren.

14. Nieuwe overeenkomst afvalverwerking
We sluiten een nieuwe overeenkomst voor afvalverwerking. We onderhandelden een lager tarief voor de komende jaren. Dit lagere tarief zorgt ervoor dat de afvalstoffenheffing die we in rekening brengen bij onze inwoners daalt.

Voor onze eigen begroting ontstaat er echter een nadeel. Dit komt doordat we door het lagere tarief minder BTW mogen toerekenen aan de afvalstoffenheffing. Dit zorgt voor een nadeel in onze begroting.

15. Vrijval indexatiebudget subsidieprogramma
We hebben in de begroting 2019 structureel teveel indexatiebudget voor de het subsidieprogramma opgenomen. Het teveel opgenomen budget laten we vrijvallen.

16. Vrijval afschrijvingslasten
Voor 3 projecten geldt dat de oplevering later wordt verwacht dan waar we rekening mee hielden. Het gaat om de volgende projecten:
1. School Maria Bernadette – we gingen uit van een oplevering in 2019. Dit is naar verwachting 2021.
2. Zwembad de Zeehoek – we gingen uit van een oplevering in 2020. Dit is naar verwachting 2022.
3. Dorpshuis Abbekerk – we gingen uit van een oplevering in 2020. Dit is naar verwachting 2022.

17. Overige verschillen
Kleine aanpassingen.

ga terug