Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het getal dat aangeeft of er genoeg geld beschikbaar is om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Voor de berekening van het weerstandsvermogen zijn de volgende twee getallen nodig:

  1. De benodigde weerstandscapaciteit:
    Dit is een berekening van de kosten van risico’s.
  2. De beschikbare weerstandscapaciteit:
    Dit is het geld dat beschikbaar is om deze onverwachte kosten op te vangen.

De factor van het weerstandsvermogen komt uit op 1,1. De Raad vindt dat deze factor minimaal tussen de 1,0 en 1,4 moet liggen. Er is dus voldoende geld beschikbaar om de risico’s te kunnen opvangen.

De wijze waarop de gemeente haar risico’s beheerst is vastgelegd in de nota 'Risicomanagementbeleid 2015-2018 '. Het beleid is ook van toepassing in 2019 en wordt voor 2020 geactualiseerd.