Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit

 Beschikbare weerstandscapaciteit

Onderstaand overzicht laat de beschikbare weerstandscapaciteit zien:

Bedragen * € 1.000,-

2020

Algemene reserve

27.582

Onbenutte belastingcapaciteit

3.610

Totaal

31.192

We maakten de ontwikkeling van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren inzichtelijk. Zie onderstaande grafiek.

Weerstandsvermogen