Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

 Financiële kengetallen

Norm

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Netto schuldquote

90-130%

14%

34%

55%

59%

59%

56%

Gecorrigeerde netto schuldquote

90-130%

6%

30%

52%

56%

57%

54%

Solvabiliteitsratio

20-50%

52%

42%

34%

32%

31%

31%

Grondexploitatie

20-35%

6%

8%

6%

6%

6%

6%

Structurele exploitatieruimte

Begr = 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Belastingcapaciteit

95-105%

114%

116%

108%

108%

108%

108%

Uit dit overzicht blijkt dat we alleen voor de belastingcapaciteit boven de norm zitten.