Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

We inventariseerden alle actuele risico’s. Vervolgens maakten we een kansberekening van de mogelijke financiële gevolgen van deze risico’s. Uit deze berekening blijkt dat het totale risico
€ 28.363.000,- groot is. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.