Begroting 2020

Financiering

Rente- en financieringsbeleid

 Rente- en financieringsbeleid

De kapitaalmarktrente is historisch laag. Onder invloed van de huidige economische situatie houdt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente vooralsnog laag. De actualiteiten rond het rentebeleid van de ECB houden we scherp in de gaten omdat de hoogte van de rente bepaalt of we kortlopend of langlopend geld aantrekken.

We willen zo goedkoop mogelijk geld aan trekken. Door de lage rentestand kiezen we er voor om tijdelijke tekorten op de bank aan te vullen met kortlopende financiering. Dat is goedkoper dan het aantrekken van een langlopende financiering. De kortlopende financiering heeft een looptijd tot 1 jaar.
We verwachten door het realiseren van al onze plannen een structureel financieringstekort. Hiervoor trekken we langlopende geldleningen aan.