Begroting 2020

Financiering

Kasgeldlimiet

 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is door het Rijk ingevoerd om risico’s te beperken bij het aantrekken van geld. De limiet bepaalt in hoeverre we tekorten op de bank mogen aanvullen met kortlopend geld. Dit percentage is 8,5%. Uitgaande van een begrotingssaldo (exclusief reserves) van € 99.453.000,- is de kasgeldlimiet in 2020 € 8.454.000,-.