Begroting 2020

Grondbeleid

Grondprijzenbeleid

Grondprijzenbeleid

Onze grondprijzen toetsen we jaarlijks aan de lokale en regionale marktontwikkelingen. Vervolgens verwerken we de grondprijs in de exploitatiebegrotingen van alle plannen. Uitgangspunt is maatwerk per kern. Bij nieuwe locaties laten we de prijs van de grond door een onafhankelijke taxateur bepalen.