Begroting 2020

Grondbeleid

Bedrijfsgrond in exploitatie

 Bedrijfsgrond in exploitatie

Op dit moment zijn 3 bouwterreinen in exploitatie. Daarnaast hebben projectontwikkelaars plannen in ontwikkeling. De bedrijventerreinen in eigen beheer leveren een positief resultaat op. We verwachten een voordelig saldo van € 844.000,-.
Een overzicht van de exploitaties van bedrijventerreinen in onze gemeente vindt u onder overzicht .