Begroting 2020

Grondbeleid

Bouwgrond in exploitatie

 Bouwgrond in exploitatie

Op dit moment hebben we 5 plannen in exploitatie en 5 in voorbereiding. 3 plannen gaan we in de toekomst nog voorbereiden. Projectontwikkelaars ontwikkelen ook een aantal plannen.
De grondexploitaties die we zelf exploiteren leveren een positief eindresultaat op. We actualiseerden de prognose van deze gronden en verwachten nog positieve resultaten van € 1.400.000,-.

Een overzicht van de woningexploitaties in onze gemeente vindt u onder overzicht .