Begroting 2020

Grondbeleid

Geld

Geld

Bij het starten van een nieuwe exploitatie is het nodig dat deze sluitend is. Met sluitend bedoelen we dat we alle kosten die we maken dekken door verkoopopbrengsten van de grond. Het gaat om de kosten van:

  • voorbereiding;
  • bouwklaar maken van de grond;
  • gemeenschapsvoorzieningen zoals wegen, riolering en openbaar groen in het te bebouwen gebied.

We zijn ook betrokken bij woningbouwontwikkeling waarbij we zelf niet de grond bezitten. In die situatie stellen we met de projectontwikkelaar een exploitatie- of samenwerkingsovereenkomst op. De financiële risico’s van de bouw liggen dan volledig bij de projectontwikkelaar.