Begroting 2020

Grondbeleid

Risico's

 Risico's

De exploitatie van gronden is een activiteit waarmee we winst of verlies kunnen maken. In de afgelopen jaren hebben we per saldo winst gemaakt.
Een risico bij het exploiteren van grond is de verkoopbaarheid van de grond. Als er geen belangstelling voor onze grond is, verkopen we niets. En, als we niet verkopen maken we geen winst.
Het beleid van de Provincie vormt ook een risico. De Provincie schrijft voor dat we geen woningen mogen bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. Alleen als we kunnen aantonen dat we niet in bestaand stedelijk gebied kunnen bouwen, maakt de Provincie een uitzondering.
Op dit moment hebben we 13,5 hectare grond in bezit voor woningbouwontwikkeling die buiten bestaand stedelijk ligt. De toekomst zal uitwijzen of deze grond binnen de uitzonderingsregel van de provincie valt.