Begroting 2020

Grondbeleid

Reserves voor grondzaken

Reserves voor grondzaken

Om de risico’s binnen de grondexploitaties op te vangen is een buffer nodig. Deze buffer heet de reserve bouwgrondexploitatie. De raad stelde vast dat de reserve minimaal 20% van de boekwaarde van de gronden moet bevatten.