Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Meubilair

 Meubilair

In de openbare ruimte onderscheiden we verschillende soorten meubilair: openbare verlichting, straatmeubilair, parkmeubilair en speeltoestellen. We beheren:

  • 9.900 lantaarnpalen. Ruim 30% daarvan is voorzien van LED verlichting. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen is aangesloten op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 45 kasten en ruim 180 km kabel;
  • 20 km hekwerk, 9.500 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden en 60 kunstobjecten en gedenkmonumenten;
  • 481 banken en 556 afvalbakken;
  • 800 speeltoestellen en 15.000 m2 speelondergrond.