Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

 Gebouwen

We zijn eigenaar van 118 gebouwen. Daaronder bevinden zich:

  • 8 monumentale gebouwen, waaronder kerktorens;
  • 3 multifunctionele accommodaties;
  • 22 scholen;
  • 4 strategisch aangekochte panden. Van deze aangekochte panden is de bestemming nog niet bekend en wordt onderhoud beperkt tot het minimum.

Het beheer is vastgesteld in het 'Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017 - 2025' .