Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

GRIP op Ruimtelijke Projecten

 GRIP op Ruimtelijke Projecten

De herinrichting en het beheren van de openbare ruimte doen we niet alleen. Zo houden we rekening met de wensen van onze inwoners. We stemmen onze plannen ook af met andere partijen. Partijen die werkzaamheden uitvoeren in onze gemeente, zoals netbeheerders, de provincie, het Hoogheemraadschap en de woningcorporaties. We willen bereiken dat we zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren. Natuurlijk vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de diverse partijen. Deze werkwijze noemen we Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Daarmee willen we het volgende bereiken:

  • een duurzame inrichting;
  • een efficiënte inzet van middelen;
  • het beperken van overlast voor omwonenden.

Om deze plannen samen af te stemmen, stelden we een kernteam samen. Dit kernteam helpt bij het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid. Het Rijk wil dat woningen vanaf 2050 afgesloten zijn van aardgas. Om deze transitie te bereiken hebben we onze partners hard nodig.