Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Kunstwerken

 Kunstwerken

Onder kunstwerken verstaan we civieltechnische bouwwerken, zoals vaste en beweegbare bruggen, schutsluizen, duikers, kade- en oeverconstructies. We hebben:

  • 288 vaste en 3 beweegbare bruggen in beheer. Daarnaast beheren we "de Westerhavensluis" dit is één van de twee schutsluizen in de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer;
  • 330 duikers in beheer. Het onderhoud voeren we gelijktijdig uit met het baggeren van de watergangen;
  • 2.700 m1 kademuur en 5.400 m1 damwand in beheer. Hiervan bevindt zich 1.900 m1 kade en 540 m1 damwand in de havens van Medemblik;
  • 27 steigers, 24 stuwen en een aantal plaatsen waar boten te water kunnen.