Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

 Riolering

We beheren en onderhouden circa 350 km riolering, 120 rioolgemalen, 550 minigemalen, 15.500 straatkolken en 18.000 huisaansluitingen. De belangrijkste functies van de riolering zijn zorgen voor volksgezondheid, droge voeten en bescherming milieu. Het beleid is vastgelegd in het 'Gemeentelijk Rioleringsplan' .
We maken binnen de riolering onderscheid tussen:

  • Vrijverval riolering.
    Deze bestaat uit een stelsel van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen. Rioolgemalen zorgen voor transport van afvalwater richting de rioolwaterzuivering;
  • Mechanische riolering.
    Deze bestaat uit een stelsel van kleine gemaaltjes en drukleidingen. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijverval riolering niet doelmatig is. De gemaaltjes transporteren het afvalwater richting de rioolwaterzuivering;
  • Drainage.
    Deze bestaat uit een stelsel van waterdoorlatende buizen. Het ligt op plaatsen waar de grondwaterstand anders te dicht bij de oppervlakte komt. De buizen vangen overtollig grondwater op en transporteren dit naar open water.