Begroting 2020

Nieuw beleid 2020-2023

Dekkingsplan

 Dekkingsplan

Met de inzichten in de plannen voor de basis op orde en onze ambities ontstaat een tekort. Om dit tekort te dekken stellen we voor de incidentele aanvragen te dekken uit de algemene reserve. Specifiek gaat het om de voorstellen:

  • 23, 25, 29, 30, 32, 36 (jaar 2020 en 2021), 37 en 38.

Daarnaast hebben we ervoor gekozen om te korten op bestaand beleid. Hierna lichten we deze keuzes toe:

Bedragen * € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

Dienstverlening en organisatie

39. Gemeentenieuws

-

-

-

-

40. Printers

16

16

16

16

41. Abonnementskosten

10

10

10

10

Samen leven en ondersteuning

42. Kunst en cultuur

5

10

10

10

43. Sociaal domein 'oud'

84

84

84

84

44. Leefbaarheid

10

-

-

-

45. Klokuurvergoeding

29

29

29

29

46. Subsidies

45

44

44

44

47. Vrijwilligers

15

15

15

15

48. Onderhoud sport

4

4

4

4

49. Keuzes en efficiency accommodaties lange termijn

-

-

-

100

Wonen, werken en recreëren

50. Economische zaken

25

25

25

25

51. Ruimtelijke ontwikkeling

20

20

20

20

52. Duurzaamheid

25

25

25

25

53. Toeristenbelasting

182

182

182

182

Totaal ruimte scheppende mogelijkheden

470

464

464

564

Programmabegroting 2020 - 2023

150

-108

-188

73