Begroting 2020

Nieuw beleid 2020-2023

Ambities

Ambities

6.    Pact van Westfriesland
Op 6 december 2018 stemde de raad in met de intentieverklaring Pact van Westfriesland. Op basis van de randvoorwaarden benoemd in deze intentieverklaring zijn de maatschappelijke opgaven en bijbehorende ambities voor Westfriesland opgesteld. Deze maatschappelijke opgaven en ambities zijn samen met de Westfriese raadsleden en bestuurders, de ondernemers, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld uit Westfriesland, onze Westfriese partners tot stand gekomen. De Westfriese ambitie vraagt om investering in capaciteit om deze ambitie te realiseren. Voor de duur van de looptijd van het Pact van Westfriesland (van 2020 t/m 2023) betalen de deelnemende gemeenten een bijdrage van € 1,- per inwoner per jaar.