Begroting 2020

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

1 Afvalstoffenheffing

HVC verzorgt voor de gemeente Medemblik de inzameling en verwerking van het huishoudelijke afval. HVC brengt de kosten bij ons in rekening. Via de afvalstoffenheffing brengen we vervolgens deze kosten in rekening bij onze inwoners. De afvalstoffenheffing heeft afzonderlijke tarieven voor een éénpersoonshuishouden en voor een meerpersoonshuishouden. Het zijn kostendekkende tarieven.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

Afvalstoffenheffing

6.527

6.520

5.480

Totaal

6.527

6.520

5.480

De opbrengst daalt door vernieuwde afspraken met HVC.

De berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing vindt u hier .