Begroting 2020

Lokale heffingen

Lijkbezorging

3 Lijkbezorging

Deze rechten heffen we voor het dekken van de kosten van onderhoud van graven in onze gemeente. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

Leges en afkoopsommen

251

374

379

Begrafenisrechten

19

18

18

Totaal

270

391

397

De berekening kostendekkendheid van de begrafenisrechten vindt u hier .