Begroting 2020

Lokale heffingen

Watertoeristen- toeristen en forensenbelasting

3 Watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting

We heffen deze belastingen van personen die niet in de gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Daardoor dragen zij bij in de kosten van gemeentelijke voorzieningen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

Toeristen

283

287

442

Forensen

147

146

164

Watertoeristen

142

147

164

Totaal

572

580

770

De toeristenbelasting stijgt in 2020 met meer dan 1,4%. Dit komt door de voorgestelde tariefsverhoging (zie financieel hoofdstuk) .