Begroting 2020

Lokale heffingen

Belastingen

 Belastingen

Belastingen zijn algemene dekkingsmiddelen waarvan de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze worden gebruikt. Dit zijn de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting.