Begroting 2020

Lokale heffingen

Kwijtschelding

 Kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen betalen onder bepaalde voorwaarden geen belastingbedragen. Dat kan ook voor een deel zijn. Inwoners kunnen vermindering of kwijtschelding van belastingbetaling aanvragen voor onroerende zaakbelasting, hondenbelasting (eerste hond), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

Kwijtscheldingen

-232

-213

-213

Totaal

-232

-213

-213