Begroting 2020

Lokale heffingen

Hondenbelasting

2 Hondenbelasting

Deze belasting heffen we van iedere houder van een hond of een kennel. Jaarlijks controleren we 1/3 van het adressenbestand. Na drie jaar volgt een controle van de hele gemeente. Zo kunnen we de juistheid van de belastingplicht blijven garanderen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. De raad vindt het belangrijk dat deze opbrengst ten goede komt aan honden en hondenbezitters.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

Hondenbelasting

185

188

190

Totaal

185

188

190