Begroting 2020

Lokale heffingen

Totaaloverzicht

 Totaaloverzicht

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de geraamde opbrengsten 2020:

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

Eigenaar woning

3.844

3.869

3.994

Eigenaar niet-woning

1.385

1.395

1.483

Gebruiker niet-woning

958

1.059

1.036

Hondenbelasting

185

188

190

Watertoeristen

142

147

164

Toeristen

283

287

442

Forensen

147

146

164

Afvalstoffenheffing

6.527

6.520

5.480

Riool eigenaar woning

3.720

3.803

3.856

Riool eigenaar niet-woning

460

460

466

Leges en afkoopsommen

251

374

379

Begrafenisrechten

19

18

18

Leges

2.457

1.462

1.649

Totaal

20.378

19.727

19.321