Begroting 2020

Lokale heffingen

Berekening kostendekkendheid

5 Berekeningen kostendekkendheid

In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn. Daarbij geven we u het volgende mee:

  • de raad vindt een tarief kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90% en 95%;
  • ook gaf de raad voor een aantal producten aan dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen. Het gaat om de gehandicaptenparkeerkaart, evenementen en niet-commerciële horecavergunningen. Wanneer we deze producten niet meetellen in het overzicht van de kostendekkendheid van de leges dan komt het totaal uit op 95%;
  • de tarieven voor lijkbezorging zijn kostendekkend, wanneer we geen rekening houden met de kosten van overhead.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht daarna geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.

Bedragen * € 1.000,-

Directe Kosten

Overhead

BTW

Opbrengst

Kosten- dekkendheid

Afvalstoffenheffing

-4.932

-146

-990

5.480

90%

Rioolheffing

-3.715

-380

-554

4.322

93%

Lijkbezorging

-395

-199

-

397

67%

Kostendekkendheid van de leges

Bedragen * € 1,-

Directe Kosten

Loonkosten

Overhead

Opbrengst

Kostendekkendheid

Titel 1 – Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand

-37.286

-17.908

-13.962

77.029

111%

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten

-55.999

-31.871

-24.851

106.536

95%

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

-59.244

-91.742

-71.538

215.350

97%

Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

-26

-11.799

-9.204

15.041

72%

Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken

-16.790

-3.755

-2.934

21.973

94%

Hoofdstuk 12- Leegstandswet

-

-81

-63

132

92%

Hoofdstuk 16 - Kansspelen

-

-546

-426

900

93%

Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen

-19.221

-24.414

-19.043

57.893

92%

Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer

-17.618

-12.136

-9.467

19.898

51%

Totaal titel 1

-206.184

-194.252

-151.488

514.752

93%

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen

Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen

-201.406

-537.785

-419.474

1.099.440

95%

Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning door wijziging project

-

-407

-317

649

90%

Totaal titel 2

-201.406

-538.192

-419.791

1.100.089

95%

Titel 3 – Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 - Horeca

-

-8.092

-6.311

8.169

57%

Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten

-

-75.674

-59.025

17.367

13%

Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen

-

-4.629

-3.611

8.133

99%

Totaal titel 3

-

-88.395

-68.947

33.669

21%

Totaal

-407.590

-820.839

-640.226

1.648.510

88%