Begroting 2020

Lokale heffingen

Rioolheffing

2 Rioolheffing

Eigenaren van eigendommen die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering dragen bij in de kosten daarvan. Hiermee betalen we de kosten van de inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater en de zuivering daarvan. De rioolheffing is een kostendekkend tarief.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

Riool eigenaar woning

3.720

3.803

3.856

Riool eigenaar niet-woning

460

460

466

Totaal

4.181

4.263

4.322

De berekening kostendekkendheid van de rioolheffing vindt u hier.