Begroting 2020

Lokale heffingen

Leges

4 Leges

Met deze rechten brengen we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verlenen we op aanvraag. Voorbeelden van deze diensten zijn vergunningverlening en afgifte paspoort en rijbewijs. Ook hier is sprake van kostendekkende tarieven.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

Leges

2.457

1.462

1.649

Totaal

2.457

1.462

1.649

In de tussentijdse rapportage meldden wij structureel hogere opbrengsten voor omgevingsvergunningen. Dit verklaart de stijging van de opbrengsten.

De berekening kostendekkendheid van de leges vindt u onder hier .